Wydział składa się z trzech instytutów: 

Instytut Elektroenergetyki       http://www.epe.put.poznan.pl/

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

» Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

» Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej

» Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych

» Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych

Instytut Energetyki Cieplnej

Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak  http://www.ite.put.poznan.pl

» Zakład Inżynierii Lotniczej

» Zakład Paliw i Energetyki Odnawialnej

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych    http://www.ee.put.poznan.pl/

Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

 » Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 » Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

 


 

Kategorie: O Wydziale

Translate »