W dniu 29-06-2018r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zorganizowano Sympozjum „BIM w edukacji i w praktyce. Sympozjum zorganizowane zostało
z inicjatywy Pani Poseł Magdaleny Błeńskiej oraz Pana Dziekana WBiIŚ prof. Tomasza Mroza.
Jest jednym z trzech, kolejne zaplanowano na październik 2018r oraz marzec 2019r. Organizatorami spotkań są Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz firma BGZ Berlin.  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nasze działania zostały objęte patronatem JM Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Celem Sympozjum jest znalezienie odpowiedzi m.in. na pytanie jak powinny wyglądać w przyszłości placówki nauczania i uczelnie wyższe, tak, aby mogły w praktyczny sposób przekazywać w nauce zawodu kompetencje z zakresu technologii Building Information Modelling. BIM jest metodą cyfrowego projektowania, wdrażania i zarządzania budynkami, która aktualnie staje się standardem w całej Unii Europejskiej. Ponadto celem spotkań jest wymiana doświadczeń w ramach działań w projekcie UE „FIT for BIM” (http://fit4bim.eu/pl/203/).

W Sympozjum wzięło udział 80 osób, w tym dostojni Goście,
w osobach:

 • JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski,
 • Pani Poseł na Sejm RP – Magdalena Błeńska,
 • Pana Poseł na Sejm RP – Paweł Pudłowski,
 • Pan Wiktor Piwkowski – Sekretarz Generalnego PZITB.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli:

 • Dziekani oraz Przedstawicieli zaprzyjaźnionych Wydziałów Uczelni wyższych z całej Polski,
 • Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 • Dyrektorzy oraz Nauczyciele ze szkół średnich,
 • oraz Przedstawicieli wiodących firm branżowych.

Prelekcję przygotowali i wygłosili:

 • dr inż. Monika Siewczyńska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, „Fit for BIM: Kompetencje technologii cyfrowych w budownictwie
  w szkolnictwie zawodowym i wyższym”
 • dr hab. inż. prof. nadzw. PP Adam Glema, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, „Cyfryzacja sektora budowlanego BIM, Modelowanie danych budowlanych”
 • dr inż. Borys Siewczyński, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska,
  „BIM – dobre praktyki w nauczaniu”
 • Grzegorz Olszewski, Katarzyna Woźniak-Zaborny, Constravia – doświadczenia zdobyte podczas projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych w oparciu
  o wykorzystanie technologii BIM,
 • Angelika Machuła, Grzegorz Pluta, Strabag – doświadczenia zdobyte podczas projektowania, realizacji i utrzymania obiektów budowlanych w oparciu o wykorzystanie technologii BIM.

Ponadto odbyły się dwa panele dyskusyjne:

 • w pierwszym rolę moderatorów przejęli: Pani Poseł Magdalena Błeńska, Pan Poseł Paweł Pudłowski, Pani dr inż. Marlena Kucz Prodziekan ds. studiów stacjonarnych WBiIŚ oraz Pani dr inż. Anna Knitter-Piątkowska – doświadczony wykładowca PP,
 • w drugiej części rolę moderatorów przejęli: Pan Wiktor Piwkowski – Sekretarz Generalnego PZITB, Pani dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – doświadczony wykładowca PP, Pani Angelika Machuła – firma Strabag, Pan Marcin Dominiak – firma Precast.

Obecność wielu gości świadczy o tym, że zorganizowane Sympozjum  było dobrym pomysłem i stanowi zaczątek dalszych wspólnych działań.

O Sympozjum poinformowała gazeta Głos Wielkopolski:  http://www.gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/cyfryzacja-w-projektowaniu-i-budowaniu,13305563/

 

Translate »