Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Weychan wszczęty w dniu 26.02.2019 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: energetyka


Przewód doktorski mgr inż. Joanny Sinackiej  wszczęty w dniu 28.09.2018 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska


Przewód doktorski mgr inż. Karola Bandurskiego wszczęty w dniu 30.05.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska


Przewód doktorski mgr inż. Bartosza Radomskiego wszczęty w dniu 27.10.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska


Przewód doktorski mgr inż. Krzysztofa Łowczowskiego wszczęty w dniu 22.01.2019 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: energetyka.


Przewód doktorski mgr inż. Szymona Węglińskiego  wszczęty w dniu 28.09.2018 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Damiana Kosickiego wszczęty w dniu 27.01.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Lidii Grzegorczyk wszczęty w dniu 06.04.2018 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr Doroty Krawczyk wszczęty w dniu 29.09.2017 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Bogumiła Klimaszewskiego wszczęty w dniu 29.01.2016 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Zenona Małkowskiego wszczęty w dniu 01.02.2019 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Adama Deski wszczęty w dniu 01.02.2019 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Piotra Nowotarskiego wszczęty w dniu 28.09.2018 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Justyny Kuterasińskiej-Warwas wszczęty w dniu 30.05.2016 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Jędrzeja Bylki wszczęty w dniu 30.05.2016 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Eweliny Jankowskiej wszczęty w dniu 20.01.2015 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Olgi Kawy wszczęty w dniu 18.09.2015 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Tomasza Gajewskiego wszczęty w dniu 22.11.2013 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Jakuba Fengiera wszczęty w dniu 30.05.2016 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr Amine Bendarma wszczęty w dniu 2.06.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Michała Malendowskiego wszczęty w dniu 11.04.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Adama Dudy wszczęty w dniu 11.05.2012 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Hasana Ali Sultan Al-Rifaie wszczęty w dniu 01.04.2016 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Anny Zając wszczęty w dniu 07.07.2017 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr Michaliny Flieger-Szymańska wszczęty w dniu 24.02.2017 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Błażeja Dziedzieli wszczętym w dn. 24.03.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Dziadosz wszczętym w dn. 27.01.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Anny Dutki wszczętym w dn. 29.05.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Marcina Bilskiego wszczętym w dn. 30.05.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Rafał Brodziaka wszczętym w dn. 18.09.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Rafał Maciaszek wszczętym w dn. 06.11.2009 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Karolina Mazurkiewicz wszczętym w dn. r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Dawid Pawłowski wszczętym w dn. r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Michał Klimas wszczętym w dn. 11.05.2012 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Marcin Kanoniczak wszczętym w dn. 06.11.2009 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Przewód doktorski mgr inż. Jakub Mazurkiewicz wszczętym w dn. xx.xx.201x r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie.


Przewód doktorski mgr Beata Mądrecka wszczętym w dn. 04.07.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Łukasz Amanowicz wszczętym w dn. r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Marek Stojek wszczętym w dn. 23.05.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Przewód doktorski mgr inż. Katarzyna Ratajczak wszczętym w dn. 22.06.2011 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

Kategorie: Awanse

Translate »