Od roku akademickiego 2008/2009 studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska mogą wziąć udział – w ramach programu LLP Erasmus, w rekrutacji na wyjazd w okresie letnim na praktykę zawodową w przedsiębiorstwie zagranicznym.

     Rekrutacja trwać będzie do 28 lutego 2009 i prowadzona będzie przez Dział Współpracy z Zagranicą Politechniki Poznańskiej przy udziale koordynatora wydziałowego oraz koordynatorów instytutowych programu LLP Erasmus.

Kontakt:

         Magdalena Zawirska, Politechnika Poznańska,

         E-mail: 

 

 

Kategorie: Praktyki

Translate »