Postępowanie habilitacyjne  dr. inż. Damiana Joachimiaka wszczęte w dn. 7.05.2021r. w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Izabeli Kruszelnickiej wszczęte w dn. 21.03.2019 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr Michała Michałkiewicza wszczęte w dn. 04.02.2019 r. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Basińskiej wszczęte w dn. 07.11.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Jankowiaka wszczętym w dn. 28.04.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Sławomira Karasia z Politechniki Lubelskiej wszczętym w dn. 09.08.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Joanny Jeż-Walkowiak wszczętym w dn. 03.11.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Michała Guminiaka wszczętym w dn. 03.06.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marka Juszczaka wszczętym w dn. 20.04.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zbigniewa Pozorskiego wszczętym w dn. 01.02.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Siekierskiego wszczętym w dn. 03.12.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyna Rzeszut wszczętym w dn. 28.04.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Alina Pruss wszczętym w dn. 16.06.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorz Golewski wszczętym w dn. 18.02.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zbysław Dymaczewski wszczętym w dn. 25.02.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Sumelka wszczętym w dn. 16.04.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Iwony Pokorskiej-Służalec wszczętym w dn. 20.06.2013 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jerzego Podgórskiego wszczętym w dn. 09.09.2013 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

Kategorie: Awanse

Translate »