Studium Doktoranckie

Studium Doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia III stopnia dla absolwentów Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podstawowym celem Studium jest pomoc doktorantom w zdobyciu eksperckiej wiedzy niezbędnej do przygotowania rozprawy doktorskiej i rozwijaniu kariery nauczyciela akademickiego. Przedmioty w ramach Studium prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są przewodnikami w trudnej sztuce podejmowania naukowego dyskursu w ramach zakreślonych przez akademickie konwencje, ale i wyzwalania kreatywności i innowacyjności na miarę współczesnego świata.

Studium nosi nazwę „Budownictwo a środowisko”, która odzwierciedla spojrzenie na środowisko zabudowane jako zintegrowaną całość, łączącą wszystkie dyscypliny biorące udział w procesach przygotowywania, wznoszenia i użytkowania obiektów budowlanych. Integralność ta stanowi podstawę, na której zbudowany został wielodyscyplinarny program Studium.

Poza przedmiotami z planu ramowego, organizowanymi centralnie dla doktorantów z wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, takich jak pedagogika, filozofia i języki obce, w programie znalazły się treści z dziedzin podstawowych dla nauk technicznych, w tym również przedmioty wspierające przekonanie o jedności wszystkich systemów budynku, jego interakcji z otoczeniem, powiązań z tkanką społeczną i kulturową oraz potrzeb gospodarczych czy ograniczeń natury technicznej lub prawnej.

Kierownik Studium Doktoranckiego
dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP

Dyżury: 

Środa      godz. 1145  – 1230 109BL lub 421CM
Czwartek      godz.
1330 – 1415 109BL lub 421CM

Zaleca się wcześniejsze umówienie mailowe wysyłając wiadomość na adres:

Sprawy administracyjne: mgr Dorota Nawrocka, 
Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 138

Poniedziałek – Piątek      godz. 0730  – 1400 
E-mail:

W soboty zjazdowe Dziekanat NIECZYNNY

Translate »