Poznański MOST i MOSTECH  

Szanowni Doktoranci!

W ramach współpracy pomiędzy Uczelniami poznańskimi “Poznański MOSToraz w ramach ogólnopolskiej inicjatywy “MOSTECH istnieje możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w Uczelni innej niż macierzysta. Obie inicjatywy poszerzają możliwości zindywidualizowanego rozwoju doktoranta i mają na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Translate »