KONFERENCJA EKOGEOTECHNIKA

Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej EKOGEOTECHNIKA, poświęconej pamięci dr hab. inż. Jana Jeża, prof. PP.

TEMATYKA KONFERENCJI

– rola biogeotechniki w inżynierii lądowej,
– przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa,
– grunty problematyczne (grunty ekspansywne, grunty organiczne, grunty antropogeniczne),
– parametry gruntów w badaniach laboratoryjnych,
– parametry gruntów w badanach in situ,
– modelowanie numeryczne w geotechnice,
– projektowanie i wykonawstwo geotechniczne,
– zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku i recyklingowych w geoinżynierii,
– wzmacnianie gruntów słabonośnych,
– projektowanie i utrzymywanie obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
– rola administracji publicznej w budownictwie proekologicznym.

Zamiarem Organizatorów jest wymiana poglądów i osiągnięć naukowych środowiska geotechników, specjalistów budownictwa, geologów oraz przedstawicieli innych obszarów nauki. Do udziału w konferencji zapraszamy również pracowników administracji publicznej związanych z budownictwem, geologią i ochroną środowiska oraz specjalistów praktyków, którzy w swojej pracy spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi tematyki Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.ekogeo2020.put.poznan.pl.

Kategorie: KONFERENCJE

Translate »