KOMISJE UCZELNIANE I WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2016-2020

1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich:

– dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP
– dr hab. inż. Mieczysław Porowski, 
prof. nadzw. PP
– Maciej Dylański – Samorząd Studentów

2. Uczelniana Komisja dyscyplinarna dla Studentów:

– dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

3. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

– dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. PP

4. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów: 

– dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

5. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

– dr hab. inż. Wojciech Sumelka, 
prof. nadzw. PP

6. Rada Biblioteczna:

– dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. nadzw. PP

7. Wydziałowa Komisja Konkursowa na Stanowiska Profesorskie:

– prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – przewodniczący
– prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
– prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz
– prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
– dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, 
prof. nadzw. PP

8. Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich:

– prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

9. Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

– prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – przewodniczący, dziekan
– dr hab. inż. A. Glema, 
prof. nadzw. PP
– dr hab. inż. Przemysław Litewka, 
prof. nadzw. PP
– dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
– Zbigniew Zawitowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

10. Wydziałowa Komisja Likwidacyjna:

– dr inż. Mariusz Gaczek,
– dr inż. Fabian Cybichowski
– dr inż. Jeremi Rychlewski

11. Wydziałowa Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia

– dr inż. Marlena Kucz – prodziekan ds. studiów stacjonarnych, przewodnicząca,
– dr hab. inż. Wojciech Siekierski, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i stypendiów,
– dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych,
– dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Instytut Inżynierii Lądowej,
– dr hab. inż. Alina Pruss, Instytut Inżynierii Środowiska,
– dr inż. Zenon Kierczyński (WIB),
– mgr inż. Jerzy Stroński (WOIIB),
– dr inż. Daniel Pawlicki (WOIIB),
– dr inż. Grzegorz Ratajczak (WOIIB),
– mgr inż. Andrzej Tomczyk (Strabag),
– mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk – doktorantka,
– Dawid Borkowski – student Budownictwa,
– Marta Orlikowska – studentka Inżynierii Środowiska.

Kategorie: O Wydziale

Translate »