1. Wydziałowa Komisja Oceniająca:

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny

– prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

– prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

– dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

– mgr inż. Adam Michalak (przedstawiciel związków zawodowych)


2.  Wydziałowa Komisja Konkursowa:

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny

– prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

– prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

– dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

– mgr inż. Adam Michalak (przedstawiciel związków zawodowych)


3. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

– dr hab. inż. Alina Pruss, prof. PP – przewodnicząca

– dr inż. Grzegorz Dombek

– dr inż. Robert Kłosowiak

– dr hab. inż. Krzysztof Walczak

– dr inż. Katarzyna Ratajczak

– dr inż. Michał Gołębiewski

– mgr inż. Emilia Gielniak

– Marta Orlikowska

– Wojciech Gindera

– Michał Deskiewicz


4. Wydziałowa Komisji ds. ewaluacji:

-dr hab inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, prof. PP – przewodniczący

-prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny

-prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

-prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

-dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP

-mgr Dorota Nawrocka


 

Translate »