Konferencja dotyczy tematyki związanej z gospodarką ściekową, wodną oraz odzyskiem surowców. Jest to cykliczna konferencja organizowana przez dwie grupy robocze Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (International Water Association – IWA): Grupa NRR (Nutrient Removal and Recovery) oraz Grupa LWWTP (Large Wastewater Treatment Plants). W poprzednich latach wydarzenie to odbyło się między innymi w Chinach, Australii, Nepalu oraz Finlandii. W Polsce konferencja organizowana była dotychczas w Gdańsku (2015) i Krakowie (2005, 2009). W roku 2021 konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Poznaniu. Nawiązywać będzie również do tradycji konferencji naukowo-technicznych organizowanych od 1965 roku przez poznański PZITS, a od 1994 roku współorganizowanych przez Politechnikę Poznańską w formule międzynarodowej pt. Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód.

Konferencja dedykowana jest prof. Janowi Oleszkiewiczowi z University of Manitoba w Kanadzie, za jego wkład w rozwój badań naukowych dotyczących usuwania i odzysku biogenów w oczyszczalniach ścieków. W sesji wprowadzającej prof. Oleszkiewicz wygłosi wykład pod tytułem „Zrównoważone oczyszczanie ścieków zgodne z nowymi trendami”. Planuje się również prezentację dotyczącą przemian w gospodarce ściekowej w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.

Tematyka konferencji obejmuje innowacje w zakresie biologicznego usuwania i odzyskiwania azotu ze ścieków, odzysku energii, nowych trendów w technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania osadów, zagadnienia ponownego wykorzystania wody na obszarach miejskich, usuwania nowych zanieczyszczeń z wody, inteligentnych systemów wodno-ściekowych oraz bezpieczeństwa wody. Prezenterami będą uznane w świecie autorytety, m.in. dr Charles Bott, dr Norbert Jardin i dr Miklos Patziger. Planowana jest też wycieczka techniczna do Zakładu Uzdatniania Wody oraz do Oczyszczalni Ścieków jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce – spółki Aquanet S.A., która jest współorganizatorem konferencji.

Wydarzenie będzie szansą na pokazanie transformacji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce w ostatnich latach, jak również da możliwość nawiązania kontaktów naukowych i przemysłowych oraz promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Szczegóły dostępne są w Call for Papers (przesłany w załączniku) oraz na stronie internetowej konferencji: https://wwrr.put.poznan.pl/

 

Translate »