INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I stopień

Czas trwania:

Studia w trybie stacjonarnym: 3,5 roku (7 semestrów)

Studia w trybie niestacjonarnym: 4,5 roku (9 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

Profile dyplomowania:

 • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia

II stopień

Czas trwania:

Studia w trybie stacjonarnym: 1,5 roku (3 semestry)

Studia w trybie niestacjonarnym: 2 lata (4 semestry)

Specjalności:

Specjalności dla  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie wykształcenia w kierunku Inżynieria środowiska (lub pokrewnego) – ukończony I stopień studiów
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza)

Kariera po studiach:

 • projektowanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
 • samodzielna działalność zawodowa
 • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia
Translate »