ENERGETYKA 

Czas trwania:

3,5 roku (7 semestrów) – STUDIA STACJONARNE

4,5 roku (9 semestrów) – STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności:

 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Elektroenergetyka
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami
 • predyspozycje do nauk ścisłych
 • umiejętność pracy w zespołach
 • kreatywność

Kariera po studiach:

 • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
 • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
 • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
 • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
 • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne,

II stopień


Czas trwania:

1,5 roku (3 semestry) – STUDIA STACJONARNE

2 lata (4 semestry) – STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności:

 • Cieplna energetyka przemysłowa,
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej,
 • Elektroenergetyka,
 • Energetyka jądrowa,
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie naukami technicznymi i nowymi technologiami,
 • predyspozycje do nauk ścisłych,
 • umiejętność pracy w zespołach,
 • kreatywność

  Kariera po studiach:

  • inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych (w elektrowniach i elektrociepłowniach, zakładach przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej),
  • specjaliści w zakresie sterowania i automatyki systemów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych),
  • projektanci urządzeń i systemów energetycznych takich jak: elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), turbiny (cieplne, wodne, wiatrowe), wymienniki ciepła, kotły, systemy diagnostyczne, systemy sterowania i automatyzacji),
  • pracownicy ośrodków naukowo-badawczych i uczelni, firm doradczych i instytucji nadzoru energetycznego oraz samorządu terytorialnego,
  • praca w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, w spółkach dystrybucyjnych, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.
  Translate »