Seminaria naukowe

W dniu 29-06-2018r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zorganizowano Sympozjum „BIM w edukacji i w praktyce. Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Pani Poseł Magdaleny Błeńskiej oraz Pana Dziekana WBiIŚ prof. Tomasza Mroza. Jest jednym z trzech, kolejne zaplanowano na październik 2018r oraz marzec 2019r. Organizatorami spotkań są Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz firma BGZ Berlin.  Na Więcej…

Translate »