MOST-y

Poznański MOST i MOSTECH   Szanowni Doktoranci! W ramach współpracy pomiędzy Uczelniami poznańskimi “Poznański MOST” oraz w ramach ogólnopolskiej inicjatywy “MOSTECH” istnieje możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w Uczelni innej niż macierzysta. Obie inicjatywy poszerzają możliwości zindywidualizowanego rozwoju doktoranta i mają na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Inne

Inne Pytania i odpowiedzi dotyczące Studium (aktualizacja 29.09.2015) Formularz zaliczenia roku obowiązujący od roku 2017/18 Formularz rozliczenia roku (pdf) Formularz rozliczenia roku (docx) Struktura artykułu naukowego – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/ Jak napisać dobry abstrakt – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/ Jak odpowiadać na uwagi recenzentów – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-odpowiadac-na-uwagi-recenzentow/ Systemy cytowania/bibliograficzne Chicago, Więcej…

Kursy

COST action TU1404 WG2 Doctoral Course on MODELLING OF CEMENT-BASED MATERIALS AND STRUCTURES AT EARLY AGE   Szanowni Państwo informujemy o kursie Non-linear Finite Element Analysis with particular Focus on Time-Dependent Problems który odbędzie się na Wydziale w dniach 21-23 lutego 2017. Więcej informacji w pliku PDF >>  Doktoranci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP są zwolnieni z opłaty Więcej…

Konferencje

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – Nowe wyzwania dla polskiej nauki http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017 (Gdańsk 10.09.2017). Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja Młodych Naukowców – Spojrzenie Mlodych Naukowców http://www.doktorant.com.pl/index.php/smn2017nowosc (Warszawa i Kraków – październik 2017) XV Konferencja Naukowo-Techniczna ‘Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych’ , 7-9 września 2017 Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Więcej…

Granty

Narodowe Centrum Nauki https://ncn.gov.pl/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/ Fundacja na rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl/ Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej http://www.kpk.gov.pl/

Plany i programy zajęć

Harmonogram zajęć dla słuchaczy studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 semestru zimowego Harmonogram zajęć wydziałowych_2019/20_semestr zimowy Harmonogram zajęć dla słuchaczy studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019 semestru letniego: Harmonogram zajęć wydziałowych Harmonogram zajęć wspólnych dla semestru II Harmonogram zajęć wspólnych dla semestru IV Schedule a lecture for PHD student – summer semester Harmonogram Więcej…

Komunikaty

Oferta pracy Nazwa jednostki: Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa stanowiska: doktorant Wymagania: stopień magistra lub jego odpowiednik, potwierdzający odbycie zaawansowanego kursu z zakresu mechaniki lub modelowania matematycznego; usystematyzowana wiedza o modelowaniu matematycznym w mechanice materiałów i konstrukcji; znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2; umiejętność pracy zespołowej; gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Więcej…

O Studium

Studium Doktoranckie Studium Doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia III stopnia dla absolwentów Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podstawowym celem Studium jest pomoc doktorantom w zdobyciu eksperckiej wiedzy niezbędnej do przygotowania rozprawy doktorskiej i rozwijaniu kariery nauczyciela akademickiego. Przedmioty w ramach Studium prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są przewodnikami w trudnej sztuce podejmowania naukowego dyskursu w ramach Więcej…

Translate »