Rys historyczny

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 1. Historia Wydziału Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) powstał w 1945 roku (wtedy pod nazwą Wydział Budownictwa z oddziałami: Lądowo-Wodnym i Architektury), jako trzeci w ówczesnej Szkole Inżynierskiej, poprzedniczce Politechniki Poznańskiej. Początki kształcenia w zakresie budownictwa na Politechnice Poznańskiej sięgają początków istnienia polskiej uczelni technicznej w Poznaniu, chociaż przez cały okresu międzywojennego dwudziestolecia i wcześniej Wielkopolska Więcej…

Komisje Wydziałowe

KOMISJE UCZELNIANE I WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2016-2020 1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich: – dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP – dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP – Maciej Dylański – Samorząd Studentów 2. Uczelniana Komisja dyscyplinarna dla Studentów: – dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut 3. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów: – dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw. Więcej…

Struktura organizacyjna

Wydział składa się z trzech instytutów:  Instytut Elektroenergetyki       http://www.epe.put.poznan.pl/ Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP » Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej » Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej » Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych » Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytut Energetyki Cieplnej Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak  http://www.ite.put.poznan.pl » Zakład Inżynierii Więcej…

Władze

prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny DZIEKAN godziny przyjęć: wtorek – środa09:00 – 10:00 kontakt: Dr hab. inż. Alina Pruss, prof. PP PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Do Maja dyżury tylko on-line godziny przyjęć: Poniedziałek: 8.30– 9.30, Wtorek: 8.45 – 9.45 link do pokoju: emeeting.put.poznan.pl kontakt: Dr inż. Grzegorz Dombek PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA, ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA godziny przyjęć: Więcej…

Translate »