Wyjazdy z PP w ramach programu Erasmus +

Program ERASMUS+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki kierowani są na studia zagraniczne przede wszystkim w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ . Do realizacji zadań związanych z programem ERASMUS+ powołana Więcej…

Translate »