Regulaminy wyboru promotora prac dyplomowych

Regulamin wyboru promotora pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku Inżynieria Środowiska 1 stopień studia niestacjonarne Regulamin wyboru promotora pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku Inżynieria Środowiska 1 stopień studia stacjonarne Regulamin wyboru promotora pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku Inżynieria Środowiska 2 stopień studia niestacjonarne Regulamin wyboru promotora pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku Inżynieria Środowiska 2 stopień Więcej…

Regulamin dyplomowania

Procedura postępowania w sprawie składania prac dyplomowych i dokumentów do egzaminów dyplomowych oraz zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. Zarządzenie Nr 20 – 2020 Zarządzenie Nr 20 – 2020 – załącznik Zarządzenie Nr 21 – 2020 Zarządzenie Nr 21 – 2020 – załącznik 1 Zarządzenie Nr 21 – 2020 – załącznik 2   Więcej…

Translate »