Praktyki zagraniczne Erasmus +

 Od roku akademickiego 2008/2009 studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska mogą wziąć udział – w ramach programu LLP Erasmus, w rekrutacji na wyjazd w okresie letnim na praktykę zawodową w przedsiębiorstwie zagranicznym.      Rekrutacja trwać będzie do 28 lutego 2009 i prowadzona będzie przez Dział Współpracy z Zagranicą Politechniki Poznańskiej przy udziale koordynatora wydziałowego oraz koordynatorów instytutowych programu LLP Erasmus. Kontakt:      Więcej…

Praktyki obowiązkowe

OPIEKUNOWIE PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2020 NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2021/2022 NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI UBEZPIECZENIE NWW DLA ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI W 2019 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU 2019 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 2019

Translate »