Inżynieria Lotnicza

PLANY STUDIÓW od r.a. 2020/2021 INŻYNIERIA LOTNICZA – Silniki lotnicze i płatowce (7 semestrów) – plan studiów INŻYNIERIA LOTNICZA – Pilotaż statków powietrznych (7 semestrów) – plan studiów INŻYNIERIA LOTNICZA – Systemy pokładowe i napędy lotnicze (7 semestrów) – plan studiów * rekrutacja na specjalności na kierunku Inżynieria lotnicza po 2 semestrze * na specjalność Pilotaż statków Więcej…

Energetyka

Studia stacjonarne Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie – 7 semestralne) – profil ogólnoakademicki Program studiów dla studentów I i II roku Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie – 3 semestralne) – profil ogólnoakademicki Program studiów dla studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 Lp. Plan studiów, przedmioty wspólne Specjalność 1 Elektroenergetyka 2 Ekologiczne Źródła Energii Elektrycznej 3 Więcej…

Energetyka Przemysłowa i Odnawialna

PLANY STUDIÓW dla I roku w r.a. 2019/2020 Studia stacjonarne II stopnia Energetyka cieplna i odnawialna Technologie gazowe i Energetyka odnawialna Studia niestacjonarne II stopnia Energetyka cieplna i odnawialna Technologie gazowe i Energetyka odnawialna Efekty Uczenia się Studia II st (magisterskie) wersja w języku Polskim wersja w języku Angielskim

Inżynieria Środowiska

PLANY STUDIÓW dla I,II roku w r.a. 2020/2021 Studia stacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne II stopnia Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza Studia niestacjonarne II stopnia Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby– dr inż. Tomasz Schiller Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza dla III,IV roku w r.a. 2020/2021 Studia stacjonarne Więcej…

Translate »