Przewody doktorskie

Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Weychan wszczęty w dniu 26.02.2019 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: energetyka Recenzja prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik Recenzja prof. dr hab. inż. Piotr Sowa Streszczenie rozprawy doktorskiej. Zawiadomienie o obronie Przewód doktorski mgr inż. Joanny Sinackiej  wszczęty w dniu 28.09.2018 r. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska Recenzja dr hab. inż. Anny Bogdan, prof. PW Recenzja dr hab. inż. Piotr Lis, prof. P. Cz. Więcej…

Rys historyczny

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 1. Historia Wydziału Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) powstał w 1945 roku (wtedy pod nazwą Wydział Budownictwa z oddziałami: Lądowo-Wodnym i Architektury), jako trzeci w ówczesnej Szkole Inżynierskiej, poprzedniczce Politechniki Poznańskiej. Początki kształcenia w zakresie budownictwa na Politechnice Poznańskiej sięgają początków istnienia polskiej uczelni technicznej w Poznaniu, chociaż przez cały okresu międzywojennego dwudziestolecia i wcześniej Wielkopolska Więcej…

Seminaria naukowe

W dniu 29-06-2018r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zorganizowano Sympozjum „BIM w edukacji i w praktyce. Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Pani Poseł Magdaleny Błeńskiej oraz Pana Dziekana WBiIŚ prof. Tomasza Mroza. Jest jednym z trzech, kolejne zaplanowano na październik 2018r oraz marzec 2019r. Organizatorami spotkań są Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz firma BGZ Berlin.  Na Więcej…

Uwaga studia niestacjonarne!!!

Decyzją JM Rektora Politechniki Poznańskiej od semestru letniego r.a. 2017/2018 znaczną część obsługi studentów studiów niestacjonarnych przejmuje Zintegrowane Centrum Obsługi Godziny przyjęć studentów w ZCO: poniedziałek: nieczynne wtorek, czwartek: 11:00 – 17:00 środa, piątek: 10:30 – 14:30 sobota: 08:30 – 14:30 Dane kontaktowe: tel. 61 665 – 2945, e-mail: strona www.zco.put.poznan.pl Więcej…

MOST-y

Poznański MOST i MOSTECH   Szanowni Doktoranci! W ramach współpracy pomiędzy Uczelniami poznańskimi “Poznański MOST” oraz w ramach ogólnopolskiej inicjatywy “MOSTECH” istnieje możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w Uczelni innej niż macierzysta. Obie inicjatywy poszerzają możliwości zindywidualizowanego rozwoju doktoranta i mają na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Inne

Inne Pytania i odpowiedzi dotyczące Studium (aktualizacja 29.09.2015) Formularz zaliczenia roku obowiązujący od roku 2017/18 Formularz rozliczenia roku (pdf) Formularz rozliczenia roku (docx) Struktura artykułu naukowego – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/ Jak napisać dobry abstrakt – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/ Jak odpowiadać na uwagi recenzentów – artykuł E. Kulczyckiego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-odpowiadac-na-uwagi-recenzentow/ Systemy cytowania/bibliograficzne Chicago, Więcej…

Translate »