STUDIA STACJONARNE

Stanowisko 1

Grażyna Kowalska-Szczepanik – Specjalista

Energetyka I stopień

 • rok 1

lic. Arleta Pieńkowska – St. spec. ds. admin.

 • Energetyka I stopień
 • Energetyka II stopień
 • Inżynieria Lotnicza I stopień

  Stanowisko 2

  Hanna Wesołowska – Specjalista

  • Inżynieria środowiska I stopień
  • Inżynieria środowiska II stopień
  • Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopień

  STUDIA NIESTACJONARNE

   

  ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

  mgr Katarzyna Mikołajczak-Specjalista ds. administracyjnych 

  • Sekretarz Dziekana
  • postępowania doktorskie, habilitacyjne i profesorskie
  • zatrudnienia, przeszeregowania i awanse,
  • sprawy wydawnicze
  • organizacja posiedzeń Rady Wydziału, Rady Dyscypliny
  • nagrody (rektorskie, ministra i inne)

  mgr inż. Emilia Gielniak – Starszy specjalista ds. procesu dydaktycznego

  • Plany zajęć
  • Przydział sal
  • Różnice programowe
  • Koordynator USOK
  • wymiana międzynarodowa, ERASMUS+

  Danuta Wichłacz – Specjalista ds. ekonomicznych

  • Stypendia socjalne
  • Stypendia Rektora
  • Pomoc socjalna
  Translate »